Vijesti

Emil Čakalić

19.07.2018

Izvod  iz video zapisa svedočenja Emila Čakalića

Predmet: Mrkšić i drugi (IT-95-13/1) „Vukovarska bolnica“

Sud:Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Marks Moore

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 13. i 14.03.2006.

Emil Čakalić je preživeo streljanje na farmi Ovčara u blizini Vukovara 20. novembra 1991. godine.

Produkcija: Koalicija za REKOM, decembar 2017.