Ljudski gubici Hrvatske 1991. – 1995. [liflet]

ljudski_gubici_HR_Page_1

Ovo istraživanje se provodi u okviru regionalnog pristupa dokumentiranja ljudskih gubitaka, logora...Čitaj dalje

Kosovska knjiga pamćenja 1998-2000.

KKP naslovna SRP

Dokumentovanje ljudskih gubitaka u ratu na Kosovu i u vezi sa tim ratom deo je regionalnog projekta...Čitaj dalje

Dokumentovanje ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore [liflet]

SCG naslovna

Dokumentovanje ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore je deo regionalnog projekta "Jačanje procesa...Čitaj dalje

Podržavam REKOM

flajer MNG dvolist_Page_1

  REKOM je skraćenica naziva Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o...Čitaj dalje