Pismo papi Franji

t_inicijativa.gif

  25.05.2015.   Papa Franjo Casa Santa Marta 00120 Città del...Čitaj dalje

Medijska kampanja Inicijative REKOM

U periodu od 27. 03. do 03.08.2011. godine, u medijima u regionu bivše Jugoslavije o Inicijativi...Čitaj dalje

Pismo podrške intelektualaca i umjetnika osnivanju REKOM-a

Mi, kojima je rat u Jugoslaviji sa svim posljedicama predmet profesionalnog istraživanja i...Čitaj dalje

Analiza javne kritike i podrške Inicijative za osnivanje REKOM

Analiza javne kritike i podrške Inicijative za  osnivanje REKOM razmatra pozitivne i negativne...Čitaj dalje

Pitanja i odgovori

Najčešće postavljana pitanja o REKOM-u, na koje je sažeto i precizno odgovorio Igor Mekina,...Čitaj dalje

Pisma upućena zvaničnicima Crne Gore

Podgorica,   10. maj  2011.Predmet: Prijedlog za osnivanje...Čitaj dalje

Članovi Koordinacijskog veća Koalicije za REKOM

Spisak članova Koordinacijskog veća Koalicije za...Čitaj dalje

Izmijenjen i dopunjen Statut Koalicije za REKOM

Izmijenjen i dopunjen Statut Koalicije za REKOM usvojen je na Skupštini Koalicije za REKOM...Čitaj dalje