Vijesti

Vojko Bakrač

15.12.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Vojka Bakrača  

Predmet: Limaj i drugi (IT-03-66)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Colin Black

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 01.i 02.12.2004.

Svedok Vojko Bakrač, rođen u Brežicama u Sloveniji, 1950, Jugosloven po opredeljenju,  do 1991. živeo je u Zagrebu, a potom kao izbeglica na Kosovu, u Ðakovici/Gjakovë. Jednog dana u junu 1998. godine, sa suprugom i jednim sinom, krenuo je autobusom za Beograd. Na putu prema Prizrenu/Prizren, neuobičajeno preko Brezovice, autobus je zaustavljen.  Zaustavile su ga tri osobe. Jedna bila je u maskirnoj uniformi sa oznakom OVK/UÇK na kapi. Bila su još dvojica koji su stajali sa strane. Trazili su im lična dokumenta. Bakraču i sinu su naredili da izađu iz autobusa, kao i još dvojici mladića, za koje je kasnije saznao da su  Željko Ćuk i Stamen Genov. Sa puta su ih odvezli u jedno selo, u podrum kuće koja je služila kao zatvor OVK/UÇK. Željko Ćuk i Stamen Genov od tada nisu viđeni živi.

Produkcija: Koalicija za REKOM, juni 2017.