Vijesti

Semir Ibrahimović

29.10.2008

Semir Ibrahimović

Semir je sin Smaila Ibrahimovića koga su u srpnju 1995. godine zajedno s još petoricom muškaraca ubili pripadnici Škorpiona u selu Trnovo, u BiH. Semir je imao osam godina kada je poslednji put vidio svog oca. Nije ništa znao o njegovoj sudbini, sve do objavljivanja video snimka egzekucije u selu Trnovo, koji je 1. lipnja 2005. godine javnosti predstavio Fond za humanitarno pravo. Semir je prepoznao oca Smaila na tom video snimku. O svemu tome govorio je na Četvrtom regionalnom forumu za tranzicijsku pravdu, 28-29.10.2008, u Prištini/Prishtinë, Kosovo.

 

Svjedočenje Semir Ibrahimović