Vijesti

Jasna Denona

29.12.2017

Izvod  iz video zapisa svedočenja Jasne Denone

Predmet: Martić (IT-95-11) “Republika Srpska Krajina”

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Nisha Valabhji

Sudija: Bakone Justice Moloto, predsedavajući

Datum svedočenja: 09.02.2006.

Svedokinja Jasna Denona, devojački Marinović, ranjena je 21. decembra 1991. godine kada su pripadnici Martićeve policije ušli u selo Bruška kraj Benkovca i zaselak Marinovići. Na vrata kuće u kojoj se nalazila sa majkom i troje komšija – Jekom, Sokom i Draganom, došli su uniformisani i naoružani ljudi koji su se predstavili kao “milicija Krajine”. U toku noći ubijeno je 10 meštana, devet Hrvata i jedan Srbin.

Produkcija: Koalicija za REKOM, jul 2017.