Vijesti

Усвојен Предлог Нацрта Статута РЕКОМ

t_REKOM-znak-mali

На Четвртој Скупштини Коалиције за РЕКОМ, одржаној у Београду 26. марта 2011. године, делгати су већином гласова усвојили Нацрт Статута РЕКОМ-а. Тиме је завршен процес широке јавне расправе о  тексту Статута, те је Нацрт прерастао у коначан Предлог Статута РЕКОМ-а. У том облику он ће бити поднет на усвајање свим парламентима у региону.

Предстојећи корак Коалиције је кампања придобијања широке подршке јавности, што укључује прикупљање милион потписа подржавалаца. Ту акцију провешће у читавом Региону Иницијатива младих за људска права.

Ти потписи ће, уз Предлог Статута РЕКОМ-а, бити предати парламентима свих држава у региону, са захтевом да та тела донесу одговарајуће истоветне законе.

Све до усвајања од стране парламената, Коалиција ће наставити да заговара Иницијативу за оснивање РЕКОМ-а пред свим владама, политичким странкама и другим најутицајнијим средиштима моћи у друштвима региона.